Hotline: 0909 42 68 00

Chính sách bảo mật

Cám ơn quý khách đã quan tâm và truy cập vào website của Ebraco chúng tôi. Ebraco luôn tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của quý Khách hàng.

Chính sách bảo mật này sẽ giải thích cách Ebraco tiếp nhận, sử dụng và (trong trường hợp nào đó) tiết lộ thông tin cá nhân của quý Khách hàng.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân và gây dựng được niềm tin cho quý khách là vấn đề rất quan trọng với Ebraco. Vì vậy, Ebraco sẽ dùng những thông tin của quý Khách hàng và tuân thủ theo nội dung của Chính sách bảo mật. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến giao dịch mua bán.

Chúng tôi sẽ giữ thông tin của quý Khách hàng và tuân thủ theo quy định của pháp luật. Quý Khách hàng có thể truy cập vào website và trình duyệt mà không cần phải cung cấp thông tin cá nhân.

1. Thu nhập thông tin cá nhân

Ebraco thu thập, lưu trữ thông tin của bạn cho quá trình mua hàng, cho những thông báo sau này liên quan đến đơn hàng và để cung cấp dịch vụ, bao gồm một số thông tin cá nhân như: danh hiệu, tên, giới tính, ngày sinh, email, địa chỉ, địa chỉ giao hàng, số điện thoại, fax, chi tiết thanh toán tiền mặt hoặc chi tiết thanh toán bằng thẻ.

Ebraco sẽ dùng thông tin quý Khách hàng đã cung cấp để xử lý đơn đặt hàng, cung cấp các dịch vụ và thông tin yêu cầu thông qua website và theo yêu cầu của bạn

Hơn nữa, chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin đó để quản lý tài khoản của bạn; xác minh và thực hiện giao dịch trực tuyến, nhận diện khách vào website, nghiên cứu nhân khẩu học, gửi thông tin bao gồm thông tin sản phẩm và dịch vụ. Nếu quý Khách hàng không muốn bất cứ thông tin tiếp thị của chúng tôi thì có thể từ chối bất cứ lúc nào.

Chúng tôi có thể chuyển tên và địa chỉ cho bên thứ ba để họ giao hàng cho bạn.

Chi tiết đơn đặt hàng của bạn được chúng tôi lưu giữ nhưng không công khai vì lý do bảo mật. Tuy nhiên, quý Khách hàng có thể tiếp cận thông tin bằng cách đăng nhập tài khoản trên website. Tại đây, quý Khách hàng sẽ thấy chi tiết đơn đặt hàng của mình, những sản phẩm đã đặt, đang được xử lý, đang giao hàng hay đã giao hàng đều được Ebraco cập nhật ở đây.

Chúng tôi có thể dùng thông tin cá nhân của bạn để nghiên cứu thị trường, mọi thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để thống kê.

2. Bảo mật

Chúng thôi có biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc trái pháp luật.

Quý Khách hàng tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm các hoạt động nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

3. Quyền lợi khách hàng

Quý Khách hàng có quyền yêu cầu truy cập vào dữ liệu cá nhân của mình, có quyền yêu cầu chúng tôi sửa lại những sai sót trong dữ liệu của bạn mà không mất phí. Bất cứ lúc nào quý Khách hàng cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngưng sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn cho mục tiếp thị

Lọc khí gia đình