Hotline: 0909 42 68 00

Màng lọc than hoạt tính

Màng lọc than hoạt tính khử mùi hôi, khói thuốc lá, mùi đồ ăn
Lọc khí gia đình